Aktualności

07-04-2015

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" został zastąpiony programem Erasmus+ ustanowionym na lata 2014-2020.

26-09-2014

Uprzejmie przypominamy, że 15 listopada br. upływa termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji umowy "Mobilność-szkoły wyższe" i "Mobilność-konsorcja" w roku akademickim 2013/14.

Przed rozpoczęciem przygotowania sprawozdania prosimy zapoznać się z "Instrukcjami".

15-09-2014

Uczestniczyłeś w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach unijnych programów? Zdobyłeś nowe umiejętności oraz zachęciłeś innych do działania? Zmieniasz otaczającą Cię rzeczywistość? Odwiedź stronę www.eduinspiracje.org.pl, zgłoś się i zdobądź tytuł EDUinspiratora. Masz czas do 10 października br. Możesz wygrać cenne nagrody.

EDUinspirator to konkurs organizowany przez Fundację...

27-08-2014

Narodowa Agencja ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 30 kwietnia 2014 r. w akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe informacje podajemy na stronie programu Erasmus+.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków, zostaną wysłane...

24-07-2014

Przypominamy, że na stronie programu Erasmus na bieżąco zamieszczamy zaproszenia na konferencje, seminaria, warsztaty oraz na szkolenia dla pracowników uczelni organizowane przez zagraniczne szkoły wyższe oraz inne instytucje i organizacje.

Zaproszenia na konferencje i seminaria

Zaproszenia na szkolenia

09-06-2014

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy II raportu postępu dla umowy „Mobilność” na rok 2013/14, podjęte zostały decyzje o zmianach wysokości dofinansowania (tj. łącznej kwoty umowy finansowej pomiędzy NA i Uczelnią). Do wszystkich uczelni objętych zmianą typu „zmniejszenie” oraz „zwiększenie” zostało wysłane stosowne powiadomienie.

Jednocześnie informujemy, że NA w dalszym ciągu dysponuje wolnymi środkami. Z tego względu możliwe jest ...

23-04-2014

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. "Train professors to teach" - Wokół zaleceń UE dotyczących edukacji nauczycieli akademickich i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów poza systemem edukacji formalnej, która odbędzie się 16 maja 2014 roku (piątek) w Gdańsku.

Konferencja będzie prowadzona...