Dokumenty do pobrania

Indywidualny plan nauczania (dotyczy wyjazdu nauczyciel akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych)

Indywidualny plan pracy (dotyczy wyjazdu pracownika uczelni w celach szkoleniowych)

Dofinansowanie wyjazdów niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa (zob. Dokumenty dodatkowe)