Informacje dla niepełnosprawnych pracowników uczelni - stypendystów Erasmusa

Dodatkowe fundusze na wyjazd

Pracownicy uczelni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w:

  • swojej uczeni macierzystej pod warunkiem, że uczelnia podjęła decyzję o podwyższeniu stypendium wszystkim osobom wyjeżdżającym w ramach Erasmusa mającym określone problemy zdrowotne (uczelnia decyduje, w przypadku jakich problemów zdrowotnych będzie przyznawać wyższe stypendium) - informacji na ten temat udzielają uczelniani i/lub wydziałowi koordynatorzy; 
  • Narodowej Agencji w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa są dostępne w dokumencie Zasady

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem swojej uczelni macierzystej (wniosek wymaga potwierdzenia przez uczelnianego koordynatora oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych).

Dokumenty