Konkursy wniosków

INFORMACJE ARCHIWALNE

1 lutego 2013 r. - wniosek o organizację intensywnych kursów języka polskiego dla zagranicznych studentów Erasmusa (intensywne kursy językowe EILC) w roku 2013/14, składany przez wyspecjalizowane instytucje do Narodowej Agencji w Warszawie.

8 marca 2013 r. - wniosek o dofinansowanie realizacji projektów typu kurs intensywny w roku 2013/14, składany przez polskie uczelnie koordynujące działanie do Narodowej Agencji w Warszawie

8 marca 2013 r. - wniosek o dofinansowanie działań typu "Mobilność - szkoły wyższe" (wyjazdy studentów na studia i praktykę, wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych) w roku 2013/14 składany przez uczelnie do Narodowej Agencji w Warszawie

8 marca 2013 r. - wniosek o dofinansowanie działań typu "Mobilność - konsorcja" (wyjazdy studentów na praktykę) w roku 2013/14 składany przez konsorcja do Narodowej Agencji w Warszawie.

Uwaga! Wnioskodawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne (nieposiadające w świetle prawa polskiego osobowości prawnej) zostaną poproszeni o dostarczenie uzupełniających  informacji, pozwalających Narodowej Agencji  dokonać sprawdzenia zdolności operacyjnej i finansowej do przeprowadzenia działań, których dotyczy wniosek o dofinansowanie.

1 czerwca 2013 r. - sugerowany termin nadesłania przez uczelnie wstępnych wersji wniosków DS Label do NA; nieprzekraczalnym terminem złożenia przez uczelnie ostatecznych wersji wniosków do NA jest 20 września 2013 r.

1 czerwca 2013 r. - sugerowany termin nadesłania przez uczelnie wstępnych wersji wniosków ECTS Label do NA; nieprzekraczalnym terminem złożenia przez uczelnie ostatecznych wersji wniosków do NA jest 20 września 2013 r.

Dokumenty programu "Uczenie się przez całe życie" obowiązujące w roku 2012/13  - Konkurs wniosków 2012:

FRSE-Narodowa Agencja Programu LLP uprzejmie informuje, że w przypadku pojawienia się nowych okoliczności, które mogły mieć wpływ na proces selekcji, Wnioskodawcom w Konkursie 2013 r. przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z procedurą odwoławczą.

Konkurs wniosków 2012 r.