Intensywne kursy językowe Erasmusa (EILC)

Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) były to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus (w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 2007-2014). Kursy przeznaczone były dla stypendystów Erasmusa, przyjeżdżających na studia lub praktykę do krajów, w których używane są języki rzadziej nauczane. Kursy EILC były organizowane przez ośrodki nauczania języków, wybrane w wyniku konkursu wniosków. Kurs trwał od 2 do 6 tygodni i obejmował minimum 60 godzin nauki języka.

UWAGA! W programie Erasmus+ czyli począwszy od roku akademickiego 2014/15 kursy EILC nie będą już organizowane.

Kraje, w których organizowane były kursy EILC

  • Belgia (j. niderlandzki), Bułgaria (j. bułgarski), Chorwacja (j. chorwacki), Cypr (j. grecki), Czechy (j. czeski), Dania (j. duński), Estonia (j. estoński), Finlandia (j. fiński i szwedzki), Grecja (j. grecki), Hiszpania – 4 regiony (j. baskijski, kataloński, galicyjski, walencki), Holandia (j. niderlandzki), Islandia (j. islandzki), Litwa (j. litewski), Łotwa (j. łotewski), Norwegia (j. norweski), Polska (j. polski), Portugalia (j. portugalski), Rumunia (j. rumuński), Słowacja (j. słowacki), Słowenia (j. słoweński), Szwajcaria (j. włoski), Szwecja (j. szwedzki), Turcja (j. turecki), Węgry (j. węgierski), Włochy (j. włoski).
  • Kursów EILC nie organizowały: Austria, Belgia - część francuskojęzyczna, Francja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania.  

Kursy EILC dla zagranicznych studentów w Polsce (nauka języka polskiego)

Do roku akademickiego 2013/14 w Polsce organizowane były kursy EILC dla zagranicznych studentów przyjeżdżających w ramach programu na studia i praktyki.

Kursy EILC dla zagranicznych studentów Erasmusa przyjeżdżających do Polsk były prowadzone przez jednostki uczelniane specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Kursy EILC umożliwiały uczestnikom nabycie podstawowej znajomości języka polskiego (kursy dla początkujących) lub poprawienie znajomości języka (kursy dla średnio zaawansowanych). Program kulturalny obejmował m.in. wykłady z wiedzy o Polsce (wybrane zagadnienia), zajęcia warsztatowe, zwiedzanie interesujących miejsc w regionie itp.

Pojedynczy kurs EILC był organizowany dla grupy około 15 osób. Dany ośrodek mógł zorganizowanć jeden lub więcej kursów.

Konkurs wniosków o dofinansowanie organizacji kursów EILC odbywał się raz w roku (ostatni termin upłynął 1 lutego 2013 r.).

W wyniku konkursu wniosków wyłanianych bylo od kilku do kilkanastu organizatorów kursów w Polsce.