Kursy intensywne

Kursy intensywne Erasmusa

Kurs intensywny Erasmusa to projekt realizowany przez grupę uczelni z różnych krajów, polegający na opracowaniu i przeprowadzeniu intensywnego cyklu zajęć dotyczących specjalistycznego zagadnienia w danej dziedzinie albo tematyki interdyscyplinarnej. Często są organizowane jako szkoły letnie. Kursy sa organizowane dla międzynarodowej grupy studentów z uczelni uczestniczących w projekcie.

Pracownik polskiej instytucji nieakademickiej, organizacji, przedsiębiorstwa, które bierze udział w tym projekcie, może uczestniczyć w prowadzeniu kursu intensywnego dla międzynarodowej grupy studentów. Warunki współpracy ustalają między sobą uczelnia koordynująca kurs intensywny i pracownik, do którego kierowane jest zaproszenie.