Partnerstwo w projektach wielostronnych

Instytucja nieakademicka możebyć partnerem w projektach wielostronnych (Erasmus Multilateral Projects) lub projektach Sieci (Erasmus Networks). Są to tzw. działania scentralizowanem, w których wnioski składane są do Komisji Europejskiej ("centralnie") przez instytucje pełniące rolę koordynatora danego projektu.