Prowadzenie zajęć dla studentów na zaproszenie zagranicznej uczelni

Zagraniczna uczelnia uczestnicząca w programie Erasmus może zaprosić pracownika instytucji nieakademickiej do przeprowadzenia zajęć ze studentami.

Uczelnia wypłaca pracownikowi instytucji, organizacji lub przedsiębiorstwa stypendium (ryczałt na koszty utrzymania i rzeczywiste koszty podróży). Wyjazd w celu prowadzenia zajęć ze studentami trwa zwykle 1 tydzień, a od stypendysty oczekuje się przeprowadzenia co najmniej 5 godz. zajęć. Maksymalny czas pobytu na stypendium to 6 tygodni.

Warunki współpracy ustalają między sobą uczelnia przyjmująca i pracownik, do którego kierowane jest zaproszenie.