Kontakt

Bezpieczny formularz przesyłania danych do FRSE

Uprzejmie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo przesyłanych przez Państwa danych Narodowa Agencja stworzyła "Bezpieczny formularz kontaktowy" (adres do systemu: https://upload.frse.org.pl/).

Danych podlegających rygorom poufności, np. zestawień zawierających dane osobowe (zgodnie z zaleceniami GIODO) prosimy nie wysyłać na adresy e-mailowe pracowników Narodowej Agencji lub zbiorcze skrzynki kontaktowe. W takim przypadku konieczne jest korzystanie z ww. formularza kontaktowego.

Dziękujemy za współpracę.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy

ul.Mokotowska 43,
00-551 Warszawa
tel.: 22 46-31-360
e-mail: he@erasmusplus.org.pl

Program “Uczenie się przez całe życie” (2007-2013)

tel: 22 46-31-000; 22 46-31-321
fax: 22 46-31-021
Osoby kontaktowe w NA dla uczelni:
PL BIALA01 -do- PL BYDGOSZ08 Piotr Nozdryń-Płotnicki 22 46-31-492
pplotnicki@frse.org.pl
PL CHELM01 -do- -PL KALISZ01 Renata Smolarczyk 22 46-31-245
rsmolarczyk@frse.org.pl
PL KATOWIC01 -do- PL LODZ05 Katarzyna Żochowska 22 46-31-248
PL LODZ07 -do- PL POZNAN25 Magdalena Kazińska 22 46-31-251
PL PRZEMYSL01 -do- PL WARSZAWA17 Tomasz Jasiński 22 46-31-247
PL WARSZAWA21 -do- PL ZIELONA01 Renata Decewicz 22 46-31-243

Program Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy

Beata Skibińska Zastępca dyrektora programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (dawniej "Uczenie się przez całe życie" ds. programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy 22 46-31-249
Małgorzata Członkowska-Naumiuk Intensywne kursy językowe, EILC 22 46-31-242
Renata Smolarczyk Kursy intensywne 22 46-31-245
Renata Decewicz Erasmus, mobilność 22 46-31-243
Tomasz Jasiński Erasmus, mobilność 22 46-31-247
Magdalena Kazińska Erasmus, mobilność 22 46-31-251
Dorota Rytwińska Erasmus, mobilność 22 46-31-244
Katarzyna Żochowska Erasmus, mobilność 22 46-31-248
Anna Bielecka Projekty programów Erasmus Mundus, Tempus 22 46 31-241

 

Rozliczenia finansowe

Małgorzata Sztarbała Zastępca Głównej Księgowej 22 46-31-134
Marcin Żółcik monitoring zwrotów 22 46-31-141
mzolcik@frse.org.pl
Aneta Pomorska Intensywne kursy językowe EILC, Kursy intensywne, mobilności Erasmusa 22 46-31-137

Zespół Promocji / Zespół Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów

tel. 22 46-31-170
Agnieszka Pietrzak Dyrektor Promocji i Komunikacji 22 46-31-171
Agnieszka Znój ZP 22 46-31-177
Aleksandra Bałchan-Wiśniewska   22 46-31-268
Anna Samel ZP 22 46-31-173
Ewa Jaczewska ZP 22 46-31-172
Ewa Koźbiał ZUiWR 22 46-31-268
Jan Nicał Koordynator Zespołu Promocji 22 46-31-175
Konrad Romaniuk Koordynator Zespołu Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów 22 46-31-179
Małgorzata Piekarska ZUiWR 22 46-31-264
Malwina Górecka ZP 22 46-31-178
Michał Całka ZP 22 46-31-174
Tadeusz Wojciechowski ZUiWR 22 46-31-267
Weronika Walasek ZP 22 46-31-176

Zespół Zamówień Publicznych

Sława Malinowska Koordynator 22 46-31-099
Piotr Sosnowski   22 46-31-104
Szymon Kubacki   22 46-31-096