"Mobilność-konsorcja", rok akademicki 2012/13

Instrukcja przygotowania i podpisania umowy finansowej

Warunki ogólne

Warunki szczegółowe (wersja prezentacyjna)

Załączniki:

  • Załącznik  I -  Wniosek Beneficjenta o dofinansowanie działań złożony w terminie do 09.03.2012
  • Załącznik II - Formularze raportów

 

Dokumenty dodatkowe