Przykłady dobrych praktyk

Spis treści

Rok 2013

Realizacja postanowień Karty Uczelni Erasmusa  (Erasmus University Charter, EUC)

Politechnika Łódzka (PL LODZ02)

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (PL LODZ05)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (PL NYSA01)

Uniwersytet Warszawski (PL WARSZAW01)

Akademia Leona Koźmińskiego (PL WARSZAW21)

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu (PL WROCLAW20)

Mobilność

Wyjazdy studentów na studia

Uniwersytet Warszawski (PL WARSZAW01)

Uniwersytet Zielonogórski (PL ZIELONA01)

Wyjazdy studentów na praktyki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (PL LUBLIN02)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (PL NOWY-SA01)

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (PL LUBLIN06)

Wyjazdy pracowników uczelni na szkolenia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (PL LUBLIN02)

Intensywne kursy językowe Erasmusa EILC - kursy języka polskiego dla studentów zagranicznych, organizowane przez polskie instytucje

Politechnika Białostocka (PL BIALYST01) - kursy EILC

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (PL KRAKOW04) - kursy EILC

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie (PL LUBLIN01) - kursy EILC

Projekty typu kurs intensywny

1. Projekt pt. "ACAMIMM - Analytical and Computer Assisted Methods in Mathematical Models" (2011/12-2013/14), koordynator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, PL BYDGOSZ01 - przykład „dobrej praktyki” w aspekcie ewaluacji kursu intensywnego przez beneficjenta.
Projekt opisany w kwartalniku FRSE “Europa dla Aktywnych” nr 13/2013

2. Projekt pt. "MOBILE - Studies of Migration and Mobility in Europe" (2010/11 - 2012/13), koordynator: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, PL WARSZAW37 - przykład „dobrej praktyki” w dziedzinie zastosowania innowacyjnych, różnorodnych i interaktywnych metod kształcenia i uczenia się.

3. Projekt pt. "RESTLAKE - Summer School - Ecological State of the Lake during Restoration Measures" (2010/11 - 2012/13), koordynator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL POZNAN01 - przykład „dobrej praktyki” w obszarze współpracy z władzami lokalnymi i wykorzystania rezultatów projektu na rzecz społeczności lokalnej.

4. Projekt pt. "Peace Support Operations as a Challenge for EU and International Community - Developmental Course for Military Students" (2012/13), koordynator: Wyższa Szkoła Oficerska imienia generała Tadeusza Kościuszki, PL WROCLAW25 - przykład „dobrej praktyki” w dziedzinie kształcenia o wojskowych operacjach pokojowych.

Rok 2012

Realizacja postanowień Karty Uczelni Erasmusa  (Erasmus University Charter, EUC)

Uniwersytet Łódzki (PL LODZ01)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL POZNAN01)

Uniwersytet Wrocławski (PL WROCLAW01)

Mobilność

Wyjazdy studentów na studia

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (PL KRAKOW02)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL POZNAN01)

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (PL POZNAN13)

Politechnika Rzeszowska (PL RZESZOW01)

Akademia Pomorska w Słupsku (PL SLUPSK01)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL TORUN0)

Mobilność - wyjazdy studentów na praktyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (PL KRAKOW04)

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (PL POZNAN13)

Politechnika Rzeszowska (PL RZESZOW01)

Uniwersytet Warszawski (PL WARSZAW01)

Mobilność - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (PL BIALYST02)

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (PL BYDGOSZ02)

Politechnika Gdańska (PL GDANSK02)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL POZNAN01)

Uniwersytet Warszawski (PL WARSZAW01)

Akademia Obrony Narodowej (PL WARSZAW68)

Mobilność - wyjazdy pracowników uczelni na szkolenia

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (PL SZCZECI02)

Szkoła Główna Handlowa (PL WARSZAW03)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (PL RZESZOW03)

Akademia Obrony Narodowej (PL WARSZAW68)

 

Intensywne kursy językowe Erasmusa EILC - kursy języka polskiego dla studentów zagranicznych, organizowane przez polskie instytucje

Uniwersytet Gdański (PL GDANSK01), Studium Języków Obcych

Uniwersytet Śląski w Katowicach (PL KATOWIC01), Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL TORUN01), Studium  Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców

 

Projekty typu kurs intensywny

1. Projekt pt. ”WALT - An Interdisciplinary and Holistic Approach to Engineering Education - Workshops on Advanced Learning Technology in Design and Practice of Embedded Systems” (2010/11-2011/12), koordynator: Politechnika Białostocka, PL BIALYST01.

Doświadczenia uczelni jako przykładu dobrej praktyki w programie ”Uczenie sie przez całe życie” były przedstawione podczas konferencji FRSE pt. „Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami” (Warszawa, 6 września 2012).

2. Projekt pt. „Sensing the City – Designing Urban Experience” (2009/10-2011/12), koordynator: Politechnika Gdańska, PL GDANSK02.

Projekt opisany w kwartalniku FRSE „Europa dla Aktywnych” nr 9 2012.

3. Projekt pt. „Language and Culture Data: Methods and Applications” (2010/11-2012/13), koordynator: Uniwersytet Łódzki, PL LODZ01.

Projekt był prezentowany na konferencji pt. „Studenci Zagraniczni w Polsce 2011” podczas sesji zatytułowanej „Jak wykorzystać środki z edukacyjnych programów Unii Europejskiej do poprawy umiędzynarodowienia kształcenia w polskich szkołach wyższych?” (Łódź, 25 lutego 2011).

4. Projekt pt. „Qualität des Lebens und Qualität der Schule“ - "Jakość życia i jakość szkoły" (2009/10-2011/12), koordynator: Uniwersytet Zielonogórski, PL ZIELONA01.

Projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie FRSE „EDUInspiracje 2012 - Rozwijanie kompetencji uczenia się” w kategorii instytucjonalnej. (opis w publikcjina temat konkursu, wydanej przez FRSE, s. 54).

 

Rok 2011

Mobilność i organizacja mobilności

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (PL POZNAN03)  - przykład opublikowany również w broszurze "EDUinspiracje 2011. Mobilość od juniora do seniora"

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (PL BYDGOSZ02)

Uniwersytet Warszawski (PL WARSZAW01)

Szkoła Główna Handlowa (PL WARSZAW03)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (PL WARSZAW07)

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu (PL WROCLAW14)

 

Intensywne kursy językowe Erasmusa EILC - kursy języka polskiego dla studentów zagranicznych, organizowane przez polskie instytucje

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (PL OLSZTYN01), Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis Universty w Nowym Sączu (PL NOWY SA01)

 

Projekty typu kurs intensywny

Facing Impact of the Second World War: Urban Design in Contemporary European Cities (2009/2010 - 2011/2012), koordynator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PL KRAKOW03) - przykład „dobrej praktyki” w dziedzinie architektury przedstawiony podczas ogólnoeuropejskiej konferencji ERASMUS Intensive Programmes - Mobility and Innovation in the European Context (Bonn, 22-23 listopada 2011).

Organic Food Production ChainOFPC (2008/2009 - 2010/2011), koordynator:  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (PL WARSZAW05) - przykład współpracy pomiędzy uczelnią a małymi i średnimi przedsiębiorstwami w dziedzinie produkcji żywności - analiza rynku.
Przedsięwzięcie przedstawione, między innymi, w kwartalniku FRSE “Europa dla Aktywnych” (nr 4, Lipiec 2011).

REMICS - Research Methods in Cognitive Studies - an Interdisciplinary Winter School (2008/2009 - 2010/2011), koordynator: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (PL WARSZAW37) - przykład „dobrej praktyki akademickiej” adresowany do doktorantów.