Prezentacje z seminariów

 

Data, miejsce

   

Tytuł seminarium, szkolenia, konferencji

   

Materiały

 

 

Konferencje/seminaria bolońskie współorganizowane przez Zespół Ekspertów Bolońskich

Prezentacje  na stronie Zespołu Ekspertów Bolońskich

23.10.2014
Warszawa

Seminarium pt. „Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego gwarancją wysokiej jakości mobilności studentów i pracowników?”

Prezentacja 1 - Strategiczne założenia

Prezentacja 2 - Internacjonalizacja

Prezentacja 3 - Uznawalność 1

Prezentacja 4 - Uznawalność 2

21.10.2014
Warszawa
Seminarium dla beneficjentów programu Erasmus+ (szkolnictwo wyższe oraz kształcenie i szkolenia zawodowe) wysyłających studentów i uczniów na zagraniczne praktyki/staże

Program

FRSE - jakość praktyk - staży

Sesja1_HE

Sesja1_VET

Sesja2_HE

Sesja2_VET

Sesja3_HE

Sesja3_VET

10.10.2014
Warszawa
Przygotowanie raportu końcowego z działań typu "Mobilność" programu LLP-Erasmus w roku 2013/14 oraz zasad umowy finansowej w sektorze szkolnictwa wyższego dla akcji KA1 (mobilność edukacyjna) w programie Erasmus+ na rok 2014/15

Program

Prezentacja zespołu projektowego

Prezentacja zespołu rozliczeń finansowych

29.09.2014
Warszawa
Przygotowanie raportu końcowego z działań typu "Mobilność" programu LLP-Erasmus w roku 2013/14 oraz zasad umowy finansowej w sektorze szkolnictwa wyższego dla akcji KA1 (mobilność edukacyjna) w programie Erasmus+ na rok 2014/15

Program

Prezentacja NA

30.06.2014 Warszawa Spotkanie dla Uczelnianych Koordynatorów programu Erasmus+ wprowadzające do realizacji wyjazdów stypendialnych w roku akademickim 2014/15

Program

Prezentacja zespołu projektowego

Prezentacja zespołu rozliczeń finansowych

23-24.06.2014 Warszawa Spotkanie dla Uczelnianych Koordynatorów programu Erasmus+ wprowadzające do realizacji wyjazdów stypendialnych w roku akademickim 2014/15

Program

Prezentacja zespołu projektowego

Prezentacja zespołu rozliczeń finansowych

16.05.2014
Gdańsk

"Train professors to teach" - Wokół zaleceń UE dotyczących edukacji nauczycieli akademickich i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów poza systemem edukacji formalnej

A. Kraśniewski, Innowacje w kształceniu

E. Chmielecka, RPL

J. Bolałek, Kształcenie nieformalne

J. Robertson, Liberating the Potential for Learning

M. Ziółek, Czego oczekujemy od promotorów prac doktorskich?

V. Harris, Recognition of learning

11.04.2014
Warszawa

Przygotowanie raportu z realizacji projektu typu kurs intensywny (IP) w roku akademickim 2013/2014

Raport - prezentacja 1 - Zespół ERA

Raport - prezentacja 2 - Produkty

Raport - prezentacja 3 - Zespół RF

10.03.2014,
14.03.2014,
18.03.2014,
Warszawa

Spotkanie informacyjne na temat projektów typu "Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego" w programie Erasmus+ Prezentacja
05.03.2014, Warszawa Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych posiadających Kartę Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education) na temat zasad realizacji mobilności edukacyjnej oraz zasad wnioskowania o dofinansowanie wyjazdów stypendialnych w roku akademickim 2014/15 Prezentacja
17.02.2014, Warszawa Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli szkół wyższych posiadających Kartę Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education) na temat zasad realizacji mobilności edukacyjnej oraz zasad wnioskowania o dofinansowanie wyjazdów stypendialnych w roku akademickim 2014/15 Prezentacja - zaktualizowana wersja tej prezentacji zamieszczona jest przy relacji ze spotkania 05.03.2014

 

22-23.10.2013, Warszawa

 

 

Spotkanie informacyjne dla Uczelnianych Koordynatorów programu Erasmus z instytucji realizujących umowę „Mobilność” w roku akademickim 2013/14 oraz realizatorów projektów Akcji 2 programu Erasmus Mundus w roku akademickim 2013/14

Program

Sesja 0 - raport końcowy 2012/2013

Sesja I - prezentacja FRSE

Sesja I - prezentacja Uniwersytetu Śląskiego

Sesja I - prezentacja Uniwersytetu Warszawskiego

Sesja II - Mobility Tool

Sesja V - Jak skutecznie dotrzeć
z informacją do odbiorcy?

04.10.2013,
Warszawa
 

Zasady realizacji projektu typu kurs intensywny (IP) w roku 2013/2014

Zasady realizacji projektu - prezentacja Zespołu Programu Erasmus

Zasady realizacji projektu - prezentacja Zespołu Rozliczeń Finansowych

01.10.2013, Warszawa Raport końcowy z realizacji umowy "Mobilność" 2012 r. oraz realizacja umowy "Mobilność" 2013 r.

Raport końcowy

Mobility Tool

Erasmus+

27.06.2013, Warszawa Umowa finansowa "Mobilność" w roku akademickim 2013/14 (skrócona wersja spotknia 23-24.05.2013)

Zasady alokacji i wykorzystania funduszy

Mobility Tool

21.06.2013, Warszawa

Seminarium dla beneficjentów programu Erasmus oraz Leonardo da Vinci - organizatorów praktyk w zagranicznych przedsiębiorstwach dla studentów, uczniów i absolwentów

Program

Zasady wyjazdów studentów na praktyki w programie Erasmus

Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM)

Wystapienia na temat "Rezultaty, korzyści i wyzwania - praktyki Erasmusa i staże Leonardo da Vinci":

Politechnika Poznańska - praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus

Politechnika Poznańska - prezentacja przykładowej praktyki Erasmusa

Politechnika Wrocławska – wyjazdy na staże zagraniczne w projektach PLM programu LdV

Politechnika Wrocławska – prezentacja przykładowego stażu programu LdV

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu -  wyjazdy studentów na praktyki Erasmusa

Muzeum Pałac w Wilanowie - wyjazdy na staże zagraniczne w projektach PLM programu LdV

Muzeum Pałac w Wilanowie - prezentacja stażu LdV

23-24.05.2013, Warszawa Umowa finansowa "Mobilność" w roku akademickim 2013/14

Program

Sesja 0: Dla początkujących koordynatorów

Sesja I: Zasady alokacji i wykorzystania funduszy

Sesja IV: Mobility Tool

Sesja V: Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą, Konkurs EDUinspiracje 2013, Narzędzia promocji programu Erasmus

29.04.2013, Warszawa Wniosek o Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020) - konkurs 2013 r.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

19.04.2013, Warszawa Specyfika organizacji wyjazdów i przyjazdów studentów niepełnosprawnych w programie Erasmus

Program

Prezentacja NA

Prezentacja Politechniki Łódzkiej

Prezentacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

12.04.2013,
Warszawa

Przygotowanie raportu z realizacji projektu typu kurs intensywny (IP) w roku akademickim 2012/2013

Raport - prezentacja 1

Raport - prezentacja 2 - produkty

Raport - prezentacja 3 - ZRF

11.02.2013, Warszawa Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu Mobilność w programie Erasmus, konkurs wniosków 2013 r.

Sesja 1

Sesja 2

Sesja 3

7.02.2013, Warszawa Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny (IP) w programie Erasmus, konkurs wniosków 2013 r. Kursy Intensywne (IP) - konkurs wniosków 2013
11.01.2013, Warszawa

Seminarium na temat projektowanego narzędzia służącego do przeliczania ocen uzyskiwanych przez studentów realizujących część studiów w uczelni partnerskiej na skalę ocen uczelni macierzystej

ECTS a jakość organizacji mobilności, Beata Skibińska, FRSE

projekt EGRACONS, J. Mincer-Daszkiewicz, UW

projekt EGRACONS, Jolanta Urbanikowa, UW

30.11.2012, Gliwice
 

Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach edukacyjnych dla pozycji uczelni

Program

Sesja I - prezentacja 1

Sesja I - prezentacja 2

Sesja I - prezentacja 3

Sesja I - prezentacja 4

Sesja II - prezentacja 1

Sesja II - prezentacja 2

15.10.2012, Warszawa

Sprawozdanie końcowe "Mobilność" z roku 2011/12

Umowa finansowa "Mobilność" na rok 2012/13

Raport końcowy - prezentacja NA

Umowa finansowa - prezentacja NA

5.10.2012, Warszawa Zasady realizacji projektów typu kurs intensywny (IP) w roku 2012/2013

Zasady realizacji projektu - prezentacja Zespołu Programu Erasmusa

Zasady realizacji projektu - prezentacja Zespołu Rozliczeń Finansowych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy - prezentacja projektu

22.06.2012, Warszawa Spotkanie informacyjne dla uczelni realizujących umowe "Mobilność-szkoły wyższe" w roku 2012/13 Prezentacja NA
24-25.05.2012, Warszawa Spotkanie informacyjne dla uczelni realizujących umowe "Mobilność-szkoły wyższe" w roku 2012/13

Program

Prezentacja uczelni (A.Soboń, Akademia Obrony Narodowej)

Zasady alokacji (B.Skibińska, FRSE)

Przegląd zapisów w umowie finansowej (R.Decewicz, FRSE)

Prezentacja uczelni (A.Możejko, Uniwersytet Zielonogórski)

Prezentacja uczelni (A.Brożek, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa)

EHEA w świetle komunikatu ministrów z Bukaresztu (B.Banaszak)

Niepełnosprawni stypendyści Erasmusa (D.Rytwińska, FRSE)

15.05.2012, Poznań „Internacjonalizacja kształcenia – możliwość czy konieczność?”

Internacjonalizacja szkół wyższych wczoraj, dziś i jutro.

Jak powstawała strategia internacjonalizacji UAM. Jakie są osiągnięcia i wyzwania uczelni w jej świetle?

Dylematy internacjonalizacji uczelni wyższej.

Promocja Polski i polskiego szkolnictwa wyższego i jej rola w procesie internacjonalizacji kształcenia.

Wspólne studia jako efektywne narzędzie wdrażania założeń internacjonalizacji kształcenia w szkołach wyższych.

17.04.2012, Warszawa

Dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni na temat zasad finansowania i rozliczania działań programu Erasmus w roku akademickim 2011/2012

Program

Prezentacja ogólna NA

Rodzaje kontroli

Rozliczenia

16.04.2012, Warszawa Spotkanie dla przedstawicieli dziekanatów oraz działów nauczania/działów toku studiów: „Rola systemu przenoszenia osiągnięć (ECTS) w organizacji procesu kształcenia. Archiwizacja dokumentacji studentów mobilnych na przykładzie programu Erasmus

Rola systemu ECTS w świetle obowiązujących przepisów prawa o szkolnictwie wyższym

Zasady programu Erasmus odnoszące się do zaliczenia okresu studiów zrealizowanego poza uczelnią macierzystą. Archiwizacja dokumentów studentów mobilnych

Archiwizacja dokumentów w programie Erasmus

Archiwizacja dokumentacji studentów mobilnych na przykładzie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

13.04.2012,
Warszawa
Przygotowanie raportu z realizacji projektu typu kurs intensywny (IP) w roku akademickim 2011/12

Prezentacja NA 1

Prezentacja NA 2

Prezentacja NA 3 - ZRF

20 i 27.02.2012, Warszawa Konsultacje nt. zasad realizacji umowy "Mobilność" 2011 r. Prezentacja NA

17.02.2012, Warszawa

Zasady ubiegania się o dofinasowanie działań typu "mobilność" w konkursie 2012 r. Prezentacja NA 1

Prezentacja NA 2
10.02.2012, Warszawa Zasady ubiegania się o dofinasowanie działań typu "mobilność" w konkursie 2012 r. Prezentacja NA
9.02.2012, Warszawa Wniosek o Kartę Uczelni Erasmusa Prezentacja NA

3.02.2012,
Warszawa
 

Zasady ubiegania się o dofinansowanie
projektu typu kurs intensywny w konkursie 2012 r.

Program

Prezentacja NA

9.12.2011, Gdańsk Uznawanie efektów dotychczasowego uczenia się i walidacja osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Program

The RPL and validation system. How does it work in Estonia? (U.Kesli, University of Tartu)

The RPL and validation system. How does it work in France? (J.M. Filloque, University of West Brittany)

Recognition of prior learning (P.Lassey, University of Bradford)

Recognition of prior learning and validation of non-formal and informal learning (T. Saryusz-Wolski)

Sieci Lifelong Learning (A. Atłas, FRSE)

Sieć LLL (M.Frankowicz, Uniwersytet Jagielloński)

1-2.12.2011, Warszawa

Spotkanie informacyjne dla Uczelnianych Koordynatorów programu Erasmus
uczelni realizujących umowę „Mobilność-szkoły wyższe” w roku akademickim 2011/12

Program

Sesja dla nowych koordynatorów  (D.Rytwińska, NA)

Raporty końcowe z roku 2010/11
(D. Rytwińska) 

Przygotowanie raportu końcowego, Politechnika Śląska (S. Gorczyca-Kamaj)

Przygotowanie raportu końcowego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (J.Małecka, K.Sajon)

EQF, NQF, PRK (J.Urbanikowa, Ekspert Boloński)

Erasmus po roku 2013 (B.Skibińska, NA)

Konferencje, spotkania w opinii NA (K.Żochowska)

Konferencje, spotkania w opinii Uczelnianego Koordynatora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (L.Rywacka)

ECTS (B.Skibińska)

28.10.2011, Warszawa Wyjazdy szkoleniowe w programie Erasmus jako narzędzie podnoszenia kwalifikacji pracowników uczelni

Program seminarium

Zasady wyjazdów STT (B.Skibińska, NA)

Strategia i zasady wyjazdów STT w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (H.Lamers)

Strategia i zasady wyjazdów STT w  Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (A.Bruska)

Typologia wyjazdów STT w Politechnice Gdańskiej (A.Tejchman)

Typologia wyjazdów STT w Uniwersytecie Warszawskim (D.Wiącek)

Indywidualny program szkolenia (B.Skibińska)

07.10.2011, Warszawa Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy „Mobilność” w roku akademickim 2010/11 Prezentacja Narodowej Agencji
7.10.2011, Warszawa Zasady realizacji projektów typu kurs intensywny (IP) w roku 2011/12

Zasady realizacji projektu - prezentacja NA

Prezentacja Zespołu Rozliczeń Finansowych FRSE

Politechnika Krakowska - prezentacja projektu

30.06.2011
Warszawa

Zasady realizacji umowy "Mobilność - szkoły wyższe" w latach 2011/2012

Prezentacja NA

Prezentacja Zespołu Rozliczeń Finansowych FRSE- aktualizacja z 02.11.2011