Umowa z Narodową Agencją na rok 2010/11: mobilność - konsorcja

Załączniki:

  • Załącznik I - Wniosek Beneficjenta o dofinansowanie działań złożony w terminie do 12.03.2010
  • Załącznik II - Formularze sprawozdań (informacja ogólna)
    • I raport postępu (termin złożenia upływa 31.12.2010)
    • II raport postępu (termin złożenia upływa 16.05.2011)
    • sprawozdanie końcowe (termin złożenia upływa 15.11.2011):

Dokumenty dodatkowe