Umowa z Narodową Agencją na rok 2010/11 - Mobilność - szkoły wyższe

Załączniki:

a) studenci - wyjazdy na studia (SMS):

b) studenci - wyjazdy na praktykę (SMP):

c) nauczyciele - wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA):

d) pracownicy - wyjazdy szkoleniowe (STT):

Dokumenty dodatkowe