Umowa z Narodową Agencją na rok 2011/12, Mobilność-szkoły wyższe

 

a) studenci - wyjazd na studia (SMS):

b) studenci - wyjazd na praktykę (SMP):

c) nauczyciele - wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA):

d) pracownicy - wyjazd szkoleniowy (STT):

Dokumenty dodatkowe

Wniosek o kolejną płatność zaliczkową

Kalkulator do obliczania wysokości stypendium SM

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa w roku 2011/12:

Ankieta stypendysty Erasmusa w języku angielskim:

  • wyjazd SMS - nie jest już dostępna
  • wyjazd SMP - nie jest już dostępna
  • wyjazd STA - nie jest już dostępna
  • wyjazd STT - nie jest już dostępna

Wzory umów uczelnia-stypendysta w języku angielskim:

Wzór weksla i deklaracji wekslowej

Zasady alokacji funduszy 2011