Umowa z Narodową Agencją na rok 2012/13 - "Kurs intensywny" (IP)

Załączniki:

  • Załącznik I - Wniosek Beneficjenta o dofinansowanie projektu kursu intensywnego (IP) w programie Erasmus - dokument indywidualny dla każdej uczelni i niedostępny na stronie
  • Załącznik II - Wykaz uprawnionych uczelni partnerskich - dokument indywidualny dla każdej uczelni i niedostępny na stronie

Dokumenty dodatkowe:

Wytyczne do raportów końcowych w programie "Uczenie się przez całe życie" - umowa 2012