Umowa z Narodową Agencją na rok 2012/13 - Kursy językowe (EILC)

Instrukcja przygotowania i podpisania umowy finansowej

Warunki ogólne

Warunki szczegółowe (wersja prezentacyjna)

Załączniki:

Uwaga! Załącznik III.3 - listę uczestników kursów EILC z danymi osobowymi (plik w formie elektronicznej) - należy przesłać do Narodowej Agencji za pomocą "Bezpiecznego formularza" - link dostępny w sekcji "Kontakt".

Dokumenty dodatkowe:

Wytyczne do Raportów końcowych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie", umowa 2012 r.

Wzór weksla i deklaracji wekslowej