Umowa "Mobilność" 2013 r. - dodatkowe fundusze

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy II raportu postępu dla umowy „Mobilność” na rok 2013/14, podjęte zostały decyzje o zmianach wysokości dofinansowania (tj. łącznej kwoty umowy finansowej pomiędzy NA i Uczelnią). Do wszystkich uczelni objętych zmianą typu „zmniejszenie” oraz „zwiększenie” zostało wysłane stosowne powiadomienie.

Jednocześnie informujemy, że NA w dalszym ciągu dysponuje wolnymi środkami. Z tego względu możliwe jest wnioskowanie o dodatkowe fundusze na realizację mobilności w roku 2013/14 . Wniosek będzie aktywny do 14 czerwca br. włącznie. Prosimy pamiętać, że dane dotyczą całego okresu objętego umową finansową, tzn. 01.06.2013 – 30.09.2014.

Ewentualne pytania prosimy kierować do osoby kontaktowej dla Państwa uczelni w NA.