Aktualności

15-04-2014

Uprzejmie przypominamy, że 15 maja br. upływa termin złożenia II raportu postępu z realizacji umowy finansowej "Mobilność-szkoły wyższe" i "Mobilność-konsorcja" w roku akademickim 2013/14.

11-04-2014

Ogłoszono warunki konkursu dla uczelni o przyznanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) na lata 2015-2020. Karta uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ (np. wyjazdy stypendialne studentów i pracowników, udział w projektach typu „Partnerstwa strategiczne”, udział w...

20-03-2014

Elektroniczne formularze wniosków o dofinansowanie projektów typu "Partnerstwa strategiczne" (2 wersje: w języku angielskim oraz polskim) są dostępne na polskiej stronie programu Erasmus+.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2014 r.

20-03-2014

Elektroniczne formularze wniosków o dofinansowanie projektów typu "Partnerstwa strategiczne" (2 wersje: w języku angielskim oraz polskim) są dostępne na polskiej stronie programu Erasmus+.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2014 r.

17-03-2014

W związku z utrudnieniami, w szczególności związanymi z portalem użytkownika URF, z jakimi w ostatnim czasie zetknęli się wnioskodawcy, termin składania wniosków decyzją Komisji Europejskiej został przedłużony do dnia 24 marca, godz. 12:00 (czasu Brukselskiego). Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą obecnie nie istnieją żadne ograniczenia techniczne i mogą Państwo bez problemu aplikować do programu Erasmus+.

Powyższe przedłużenie dotyczy następujących działań:

...

14-03-2014

Przypominamy, że uczelnie chcące realizować wyjazdy stypendialne studentów i/lub pracowników w roku akademickim 2014/15 składają wniosek do 17 marca br. do godz. 12.00 w południe.

27-02-2014

Uruchomiony został nowy sposób ankietowania stypendystów Erasmusa. Począwszy od 27 lutego 2014 r. dotychczasowy system ankietowania (poprzez stronę internetową Narodowej Agencji) zostaje zastąpiony ogólnoeuropejskim poprzez narzędzie Mobility Tool (MT).

Do stypendysty jest wysyłana automatyczna wiadomość z linkiem do formularza ankiety on-line. Taka wiadomość jest wysyłana  w ostatnim dniu pobytu na stypendium (według „end date” wpisanej do MT...