Aktualności

18-02-2014

Zapraszamy przedstawicieli uczelni na dodatkowe spotkanie informacyjne na temat projektów typu "Partenrstwa strategiczne" oraz zasad wnioskowania o ich dofinansowanie w roku 2014. Spotkanie odbędzie się 14 marca 2014 roku w Warszawie ( taki sam program jak 10 marca).

Rejestracja

17-02-2014

Informujemy, że z uwagi na organizację spotkania informacyjnego, kontakt z NA w dniu 17 lutego br. będzie utrudniony.

11-02-2014

Zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych na spotkanie informacyjne na temat partnerstw strategicznych w programie Erasmus+ oraz zasad wnioskowania o dofinansowanie projektów w roku 2014.

Termin: 10 marca

Miejsce: Warszawa

Rejestracja za pośrednictwem formularza on-line.

27-01-2014

Komisja Europejska opublikowała broszurę zawierającą informacje o instytucjach wyróżnionych w konkursie o certyfikaty ECTS i DS Labels rozstrzygniętym w roku 2012.

Broszura w języku angielskim

Wersje w języku francuskim i niemieckim.

16-01-2014

Zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat zasad realizacji mobilności edukacyjnej oraz zasad wnioskowania o dofinansowanie wyjazdów stypendialnych w roku akademickim 2014/15.

Terminy: 17 lutego lub 5 marca (na obu spotkaniach obowiązuje ten sam program)

Miejsce: Warszawa

Rejestracja za pośrednictwem formularza on-line...

07-01-2014

Agencja Wykonawcza opublikowała zaproszenie do składania wniosków, którego celem jest współpraca z krajami wysokorozwiniętymi ICI-ECP (Industrialised Countries Instrument Education Coopertation Programme) (EACEA 24/2013). Zaproszenie obejmuje realizację projektów typu wspólne programy studiów i projekty mobilnościowe z Australią, Japonią i Koreą Południową.

Termin składania wniosków upływa 15 maja 2014 r.

Zaproszenie do składania wniosków i...

12-12-2013

12 grudnia 2013 r. Komisja Europejska opublikowała szczegółowy przewodnik po programie oraz zaproszenie do składania wniosków dla instytucji zainteresowanych udziałem w nowym programie w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu - Erasmus+.

W programie...