Aktualności

13-08-2013

Komisja Europejska na swojej stronie internetowej zamieściła plik z często zadawanymi pytaniami (FAQ), dotyczący umów międzyinstytucjonalnych dla nowego programu. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami.

23-07-2013

Komisja Europejska udostępniła wzór umowy międzyinstytucjonalnej, jaki będzie obowiązywał w latach 2014-2020. Pierwszy rok obowiązywania nowego wzoru umowy to rok akademicki 2014/2015, ostatni – rok 2020/2021. Opublikowany wzór umowy obowiązuje dla współpracy pomiędzy uczelniami posiadającymi Kartę ECHE w krajach uczestniczących w programie edukacyjnym 2014-2020 (robocza nazwa programu to Erasmus+)....

10-06-2013

Padł kolejny rekord w programie Erasmus – liczba studentów, która skorzystała z mobilności od początku istnienia programu, przekracza 3 miliony! Komisja Europejska oczekuje na zgłoszenia studentów ze wszystkich krajów członkowskich, którzy wyjeżdżali na studia i praktyki Erasmusa w roku akademickim 2013/2014 - spośród osób, które zarejestrują swoje zgłoszenie zostanie wybrany 3-milionowy student.

Zgłoszenia w języku angielskim są przyjmowane do 23 czerwca na...

21-05-2013

Uprzejmie informujemy, że 23 i 24 maja br., w związku ze spotkaniem dla uczelnianych koordynatorów programu Erasmus, którego jesteśmy organizatorem, pracownicy Zespołu programu Erasmus przebywać będą poza biurem i kontakt telefoniczny i mailowy z nami będzie utrudniony. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

15-05-2013

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją Komisji Europejskiej - termin składania wniosków o Erasmus Chater for Higher Education (ECHE) został przedłużony o jeden dzień, tym samym wnioski można składać do 16 maja br. do godz. 12.00 w południe.

13-05-2013

26 marca 2013 r. ogłoszono warunki konkursu o przyznanie Karty uprawniającej uczelnie do udziału w nowym programie w latach 2014-2020 (obecnie w trakcie negocjacji).
Termin składania wniosków upływa 15 maja 2013 r.

Wymóg złożenia wniosku o nową Kartę dotyczy wszystkich uczelni zamierzających uczestniczyć w nowym programie w latach 2014-2020...