Aktualności

08-03-2013

Uprzejmie przypominamy, że dziś (8 marca 2013 r.) upływa termin składania wniosków o dofinansowanie:

  • wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników szkół wyższych,
  • kursów intensywnych

w programie Erasmus w roku akademicki 2013/14.

04-03-2013

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie ofertami odpłatnych kursów edukacyjnych pod nazwą Erasmus informujemy, że Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”- Erasmus nie jest związana z jakąkolwiek firmą komercyjną, która oferuje usługi z zakresu edukacji, szkoleń czy certyfikacji, a także nie ponosi odpowiedzialności za działalność tego typu przedsiębiorstw.

Jednym z podstawowych założeń programu Erasmus jest umożliwienie bezpłatnych zagranicznych wyjazdów...

22-02-2013

Beneficjentów programów realizowanych przez FRSE zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Służy ona zbadaniu poziomu satysfakcji ze współpracy z naszą Fundacją. Niezależnie od tego czy otrzymali Państwo dofinansowanie, czy nie, pragniemy poznać Państwa opinie na temat dostępu do informacji o edukacyjnych programach Unii Europejskiej oraz jakości obsługi beneficjentów, dostępności informacji, terminowości, komunikatywności, kompetencji i zaangażowania naszych pracowników.

Wyniki...

13-02-2013

Szkoły wyższe zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie działań typu mobilność-szkoły wyższe programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce "Konkursy wniosków".

Termin składania wniosków upływa 8 marca 2013 r.

13-02-2013

Szkoły wyższe i instytucje zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie działań typu mobilność-konsorcja programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce "Konkursy wniosków".

Termin składania wniosków upływa 8 marca 2013 r.

13-02-2013

Szkoły wyższe zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie działań typu kurs intensywny (Intensive Programmes) programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce "Konkursy wniosków".

Termin składania wniosków upływa 8 marca 2013 r.

17-01-2013

Instytucje zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie kursu języka polskiego dla zagranicznych studentów programu Erasmus prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce "Konkursy wniosków".

Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2013 r.