Projekty typu kurs intensywny

W projektach typu kurs intensywny (Intensive Programme) mogą uczestniczyć szkoły wyższe posiadające Kartę Uczelni Erasmusa ważną w danym roku akademickim. O dofinansowanie projektu - w imieniu konsorcjum szkół wyższych - występuje uczelnia koordynująca do Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" we własnym kraju. Beneficjeni programu Erasmus

INFORMACJE ARCHIWALNE

Konkurs wniosków 2013

Termin składania wniosków upłynął 8 marca 2013 r.

Konkurs wniosków 2012

Termin składania wniosków upłynął 9 marca 2012 r.

Konkurs wniosków 2011

Termin składania wniosków upłynął 11 marca 2011 r.

 

    ► Konkurs wniosków 2010
    ► Konkurs wniosków 2009