Publikacje Erasmusa

Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie. Publikacja wydana z okazji 25-lecia programu Publikacje Narodowej Agencji

Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie. Publikacja wydana z okazji 25-lecia programu

Publikacja zawiera teksty podsumowujące rezultaty programu Erasmus, przede wszystkim z polskiej perspektywy. Oprócz podsumowań, refleksji, ważnych dat i wyboru statystyk, prezentuje ona również sylwetki stypendystów Erasmusa, którzy osiągnęli zawodowe sukcesy. 

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008 - 2009/2010. Kompendium Publikacje Narodowej Agencji

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008 - 2009/2010. Kompendium

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2009/10 Publikacje Narodowej Agencji

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2009/10

Wydawana co roku publikacja prezentująca zestawienia, wykresy i podsumowania dotyczące realizacji programu Erasmus przez polskie uczelnie na tle danych pochodzących ze wszystkich krajów uczestniczących w programie.

Erasmus w Polsce w roku 2008/09 Publikacje Narodowej Agencji

Erasmus w Polsce w roku 2008/09

Wydawana co roku publikacja „Erasmus w Polsce” prezentuje wyniki realizacji programu Erasmus przez polskie uczelnie w danym roku akademickim. Zawiera również przegląd najważniejszych danych pochodzących ze wszystkich krajów uczestniczących w programie.

Przedstawione informacje pochodzą ze sprawozdań końcowych składanych przez uczelnie do Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz ze statystyk Komisji Europejskiej przygotowywanych na podstawie raportów z poszczególnych krajów uczestniczących w programie.

Poradnik opiekuna praktyk zagranicznych organizowanych w programie Erasmus Publikacje Narodowej Agencji

Poradnik opiekuna praktyk zagranicznych organizowanych w programie Erasmus

Poradnik jest przeznaczony dla pracowników uczelni zajmujących się organizacją zagranicznych praktyk dla studentów w ramach programu Erasmus. Przedstawia rolę i znaczenie praktyk w kształtowaniu kompetencji przydatnych na rynku pracy (praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności), omawia cechy i kompetencje dobrego opiekuna praktyk, a także aspekty praktyczne związane z organizacją wyjazdów studentów na praktyki,

Unilex. Słownik uniwersytecki niemiecko-polski Publikacje Narodowej Agencji

Unilex. Słownik uniwersytecki niemiecko-polski

Autorzy: Agnieszka Błażek, Aleka Rapti, Burkhard Schaeder
Słownik specjalistyczny, którego adresatami są polscy studenci uczący się języka niemieckiego, realizujący lub zamierzający zrealizować część swoich studiów na jednej z niemieckich uczelni. Podstawową funkcją słownika jest pomoc w zrozumieniu terminów używanych w języku mówionym lub pisanym w kontekście studiów w Niemczech (Z przedmowy).

Angielsko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji Publikacje Narodowej Agencji

Angielsko-polski i polsko-angielski glosariusz terminów używanych w europejskich programach współpracy w dziedzinie edukacji

Autor: Ewa Kolanowska
Słownik tematyczny adresowany do uczelni, placówek edukacyjnychi osób, które uczestniczą lub zamierzają uczestniczyć w programach UE oraz innych programach współpracy międzynarodowej. Zawiera ponad 4000 haseł leksykalnych i opisowych dotyczących m.in. współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, programów UE, najważniejszych instytucji międzynarodowych, których działalność obejmuje edukację. 
Pełna wersja publikacji jest dostępna na stronie FRSE.

Programy wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych - krótki przewodnik Publikacje Narodowej Agencji

Programy wspierające międzynarodową współpracę szkół wyższych - krótki przewodnik

16-stronicowa broszura zwięźle przedstawiająca wybrane programy współpracy międzynarodowej dla szkół wyższych. Zaprezentowano w niej: program „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet), Erasmus Mundus, Tempus, program współpracy UE-USA „Atlantis”, program współpracy UE-Kanada, program współpracy w dziedzinie edukacji z krajami uprzemysłowionymi (UE-Australia, UE-Japonia, UE-Korea, UE-Nowa Zelandia), Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS; współpraca z krajami EFTA-EOG: Islandią, Norwegią, Lichtensteinem); Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch (współpraca naukowa ze Szwajcarią).

Ulotka ogólna o programie Erasmus Ulotki

Ulotka ogólna o programie Erasmus

Ulotka zawierająca podstawowe informacje na temat programu Erasmus.

Uaktualnienie 2012

Ulotka o programie Erasmus dla studentów Ulotki

Ulotka o programie Erasmus dla studentów

Ulotka informacyjna na temat programu Erasmus przeznaczona dla studentów.

Uaktualnienie 2012