Informacje dla studentów niepełnosprawnych

Studenci niepełnosprawni ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że powinni spełniać kryteria stawiane przed kandydatami, w tym dwa podstawowe: mieć dobre wyniki w nauce i znać język, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej.

Dodatkowe fundusze na wyjazd

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w:

  • swojej uczeni macierzystej pod warunkiem, że uczelnia podjęła decyzję o podwyższeniu stypendium wszystkim studentom Erasmusa mającym określone problemy zdrowotne (uczelnia decyduje, w przypadku jakich problemów zdrowotnych będzie przyznawać wyższe stypendium) - informacji na ten temat udzielają uczelniani i/lub wydziałowi koordynatorzy; 
  • Narodowej Agencji w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje: rok 2012/13 oraz rok 2013/14 (zob. "Dokumenty dodatkowe") o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa.

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem swojej uczelni macierzystej (wniosek wymaga potwierdzenia przez uczelnianego koordynatora oraz pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych).