Wykaz uczelni

  1. Wykaz europejskich uczelni z Kartą Uczelni Erasmusa,  (European higher education institutions holding Erasmus University Charter)
  2. Wykaz polskich uczelni-beneficjentów programu Erasmus (Polish institutions - benficiaries of the Erasmus programme)
  3. Dane kontaktowe polskich uczelni - beneficjenców programu Erasmus w roku 2013/14, (Contact details of Polish HEIs - beneficiaries of the Erasmus programme in the academic year 2013/14)